11. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali Başlıyor

Değerli Karikatürist Dostumuz,

Eskişehir Uluslararası Karikatür Festivali, Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen kültürel bir faaliyettir.

İstanbul’da başlayan ve daha sonra Eskişehir’de devam eden festivalin bu yıl, on birincisini düzenlemekteyiz. Önceki yıllarda; Karma (1997), Doğu – Batı (2000), Su ve Yaşam (2003), Küresel Isınma (2005), Kültürlerarası Hoşgörü (2007), Enerji (2009), Felsefe (2012), Gönüllülük (2014), Dünya Mirası (2016) konularında yapılan festivalin onuncusu Siyah-Beyaz ‘Uzlaşma’ üzerineydi. Eskişehir Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen Siyah – Beyaz ‘Uzlaşma’ konulu festivale 287 karikatürist, 52 ayrı ülkeden 961 karikatür ile katıldı. Festival, Eskişehir Haller Gençlik Merkezi’nde festival konusundaki panel ile başlayan bir sergi ile gerçekleştirildi.

Bu yıl on birincisini düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali’nin konusu “Farklılıklarımız ve Aynılıklarımız” olarak belirlendi.

Aktiffelsefe farklı konularda yaptığı gönüllü çalışmalarla, genel olarak modern dünyanın sorunlarına çözümler yaratmak için birey ve toplumun ikisine de imkân verebilecek bütünsel bir gelişme yolu önerir.

Bu kapsamda farklılıklar ve aynılıkların, ayrışmaya değil birleşmeye götüren, bütün içinde yerimizi bulmamızı ve tüm canlıları anlamamızı sağlayan bir yol olduğu fikri, 11. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali’nin konusunu oluşturmaktadır.

Antik Çağ’ın en etkili kurumlarından biri olan ve dünyaca ünlü kütüphanesiyle bilinen İskenderiye Okulu’nda birçok kişinin eğitilmesine öncülük eden filozof Hypatia, pek çok farklılığın, farklı görüşün ortaya çıktığı bir zamanda yaşamıştır. Hayatı boyunca bu farklılıkların insanları ayırmalarına engel olmaya çalışmış, bizi birleştiren şeylerin ayıranlardan daha fazla olduğuna dikkat çekmiştir. Hypatia’nın mücadelesinden ilhamla, sahip olduğumuz ortak yönlerin yanı sıra farklılıkların da bizi birleştirebileceği ve daha iyi bir toplum oluşturmamıza yardımcı olabileceği fikri düşünülmeye değerdir.

Milyonlarca kum tanesinden oluşan bir sahildeki tanelerden hiçbiri aynı değildir, buna rağmen bütünün içinde, bir arada, uyumlu bir şekilde bulunabilirler. Biz de dünya üzerinde yaşayan milyonlarca farklı canlıyız. Her bir tür ve canlının kendine özgü oluşu, dünya üzerindeki uyum ve düzenin bir parçasıdır. Farklı ve aynı olan yönlerimiz, iyi ya da kötü değil, hayata dair, doğal ve fark ettikçe bizi ileriye taşıyan faktörler olacaktır.

Aynılık, iki şeyin birbirine güç vermesi için çok iyi bir fırsattır, farklılık ise her zaman birbirimizden öğrenebileceğimiz yeni şeyler olduğuna işaret eder. Farklılıkların ve aynılıkların bir sorun olmadığını, tam tersine farklı bakış açılarına ve yaşam tarzlarına hoşgörü göstermenin daha iyi bir toplumu oluşturan olmazsa olmaz bir koşul olduğunu düşünüyoruz. Sahip olduğumuz farklılıkların ve aynılıkların doğallığı fikrinden yola çıkarak ‘Farklılıklarımız ve Aynılıklarımız’ konulu karikatürlerinizi bekliyoruz.

Bu festivalde sergilenecek eserler daha sonra Türkiye’de; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, İzmit, Mersin illerindeki şube ve temsilciliklerde ve Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin yurtdışında işbirliği yaptığı diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen organizasyonlar aracılığıyla sergilenerek, sanatseverlerin ilgisine sunulacaktır.

FESTİVAL İÇERİĞİ VE ETKİNLİKLER :

SERGİ: Kasım 2020 tarihinde ‘Aynılıklarımız ve Farklılıklarımız’ konusunda gelen karikatürlerden oluşan sergi düzenlenecektir..
PANEL: Sanat, bilim ve felsefe alanlarında davetlilerin katılımı ile “Aynılıklarımız ve Farklılıklarımız” konulu bir sempozyum gerçekleştirilecektir.
ETKİNLİKLER: Sergi alanında konu ile ilgili farklı etkinlik alanları oluşturulacaktır.
KATILIM KOŞULLARI :

KONU

Serginin konusu “Farklılıklarımız ve Aynılıklarımız” dır. Bu tema dışında kalan eserler, festivale ve sergiye katılamaz. Bu konuda söz hakkı Düzenleme Kurulu’na aittir. Düzenleme Kurulu karikatürist Tan Oral başkanlığında çalışmaktadır.
TEKNİK

Teknik Serbesttir. Siyah beyaz veya renkli olabilir.
Boyut A4 veya A3 ebatıdır. Bu ebat dışındaki karikatürler değerlendirmeye alınacak fakat sergilenme hakkına sahip olmayacaktır.
Sergiye bir veya birden fazla eserle katılabilinir.
GÖNDERİM ŞEKLİ (2 ŞEKİLDE MÜMKÜNDÜR)

E-mail ile: [email protected]
E-mail ile gönderilecek eserler 300 dpi çözünürlükte taranmalı ve JPEG formatında yüklenmelidir. (En fazla 2 MB) Eserler şu şekilde isimlendirilmelidir: sanatçıadsoyad_katılınanülke_eserno.jpeg (alikorkmaz_türkiye_1)
Posta ile: Posta ile gönderilecek eserler paspartu ve çerçeve yapılmamalıdır. Ekteki katılım formu doldurulup geri gönderilmelidir.
Gönderim Adresi: Aktiffelsefe Kültür Derneği Vişnelik Mah. Gül Sok. No:18 26020 Eskişehir – Türkiye

ESERLERİN GERİ GÖNDERİMİ

Eserler Aktiffelsefe Uluslararası Karikatür Festivali arşivine alınacak, geri gönderilmeyecektir. (Geri gönderim isteniyorsa özel bir not ile belirtilmelidir. )
ESERLERİN KULLANIM HAKLARI

Eserlerin her türlü kullanım hakkı, ticari amaç güdülmemesi kaydıyla Aktiffelsefe Kültür Derneği’ne aittir. Aktiffelsefe Kültür Derneği, eserleri yurtiçi ve yurtdışında yayınlayabilir, sergileyebilir, kitap, katalog, dergi vb. yayınlarında kullanabilir, yurtiçi ya da yurtdışında faaliyet gösteren başka bir derneğe ticari amaç gütmeksizin yayınlanma veya sergilenme amacıyla gönderebilir. Karikatüristin de tüm yayın ve mali hakları kendisinde saklıdır. Sergilenen karikatürler, bir festival kataloğunda toplanacak ve bu katalog ile basında çıkan haberler Aktiffelsefe Kültür Derneği sitelerinde (www.aktiffelsefe.org) ve karikatür festivali web sitesinde (www.cartoonfest.org) yayınlanacaktır. Paydaş olan Aktiffelsefe Kültür Derneği paylaşımlarından kendisi sorumludur.
ZAMANLAMA

Eserlerin Karikatür Festivali Düzenleme Kuruluna ulaşması gereken son tarih 15 Ağustos 2020’dir.
AKTİFFELSEFE KÜLTÜR DERNEĞİ NEDİR?

Aktiffelsefe Kültür Derneği,1989 yılında kurulmuş, kazanç amacı gütmeyen siyasi ve dini bir nitelik taşımayan, gönüllülerden oluşan felsefi – kültürel bir harekettir.

Gerçekleştirilen kamu yararına faaliyetler ile topluma yardımda, kültürel etkinlikler ile kültür dünyasına katkıda, GEA arama – kurtarma faaliyetleri ile acil durumlarda ihtiyacı olanlara ve ekoloji faaliyetleri ile doğaya destekte bulunan Aktiffelsefe, tüm faaliyetlerini evrensel olan ilkeler doğrultusunda gerçekleştiriyor:

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif – felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
Sanatların, bilimlerin, inançların ve felsefenin karşılaştırmalı incelenmesiyle bütünsel bir bakışı sağlamak.
İnsanın kapasitesini geliştirmesi için kendini ve doğayı tanımasını ve doğa ile bütünleşmesini sağlamak.
Aktiffelsefe Kültür Derneği Eskişehir Şubesi

Halkla İlişkiler Birimi

Aktiffelsefe Kültür Derneği

Vişnelik Mah. Gül Sok. No:18 26020 Odunpazarı – Eskişehir / TÜRKİYE

Tel: +90 222 220 51 66

Whatsapp: +90 553 167 26 93

E-mail: [email protected]

Web: www.cartoonfest.org

Sorularınız için e-posta gönderebilir, hafta içi ve sonu 09.00 ile 19:30 arasında telefon edebilirsiniz.

Dear Cartoonist Friend,

Eskisehir International Cartoon Festival is a cultural organisation organized once in two years by Aktiffelsefe Cultural Association. We organize the eleventh one which started in Istanbul first and then moved to Eskisehir. The themes before were Mixed (1997), East – West (2000), Water and Life (2003), Global Warming (2005), Intercultural Tolerance (2007), Energy (2009), Philosophy (2012), Voluntariness (2014), World Heritage (2016) and the theme of the tenth festival was Black-White ‘Compromise’. The tenth festival was organized in cooperation with Eskisehir City Council and 287 cartoonists from 52 different countries participated with 961 cartoons. Festival took place with a panel and an exhibition held in Eskisehir Haller Youth Center.

The theme of this year’s eleventh International Eskisehir Cartoon Festival has been determined as “Our Differences and Similarities”.

Aktiffelsefe suggests a wholistic development way that can make it possible for both the individual and the society to create solutions for the problems of the modern world by doing voluntary works in different subjects.

With this regard, the idea that the differences and the similarities constitute a way for us to understand all the living things and our place in the whole, that they don’t seperate but unite, form the theme of the 11.th International Eskisehir Cartoon Festival.

Hypatia the philosopher who pioneered the education of many people in The School of Alexandria which is known for its famous library and which is one of the most effective institutions in ancient ages, lived in a time when many differences and different views emerged. She tried to prevent these differences from seperating the people and she gave importance to the things that unite us rather than seperate us. With the inspiration of Hypatia, it is worth considering that our differences besides our similarities can unite us and can help us to create a better society.

Millions of sand particles in a beach are different from each other but they can be together in harmony in a whole. We too are one of the millions of different creatures living on earth. Each one of them being unique is a part of harmony on earth. Our differences and similarities are not good or bad, they are natural factors that move us forward when we realize them.

Similarity is a very good opportunity to empower two things. Difference always shows us that there are new things we can learn from another. We think that differences and similarities don’t create a problem, on the contrary, they are indispensable in creating a better society which tolerances different life styles and different points of view. Our starting point is the differences and similarities are natural. We expect your cartoons with the theme ‘Our Differences and Similarities’.

The cartoons that will be exhibited in this festival will also be exhibited later in other cities of Turkey such as Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskisehir, Istanbul, Izmir, Izmit, Mersin where there are branches of Aktiffelsefe and also in other exhibitions which will be organized abroad by other institutions that collaborate with Aktiffelsefe Cultural Associaton.

FESTIVAL CONTENT AND ACTIVITIES:

EXHIBITION: There will be an exhibition of the cartoons with the theme ‘Our Differences and Similarities’ on November 2020.
PANEL: There will be a symposium with the theme ‘Our Differences and Similarities’ with the participation of invited guests from art, science and philosophy branches.
ACTIVITIES: There will be different activities in the exhibition area.
PARTICIPATION TERMS:

THEME

The theme of the exhibiton is “Our Differences and Similarities”. Cartoons with different subjects can not participate in the festival nor the exhibition. Organizing Committee has all the rights. The Committee works under the leadership of the cartoonist Tan Oral.
TECHNIQUES

Technique is free. It can be black white or coloured.
Size is A4 or A3. Cartoons with sizes other than these will be evaluated but not be exhibited.
One or more than one cartoon can be sent.
SENDING TERMS (POSSIBLE IN TWO WAYS)

Via E-mail: [email protected]
The works that will be sent via e-mail should be scanned with 300 dpi resolution and uploaded as JPEG format. (2 MB max.) Names of the works should be as follows: name and surname of the artist_country_work no.jpeg (alikorkmaz_turkiye_1)
Via postal office: The works that will be sent via post should not be framed or paspartu. The participation form attached should be filled and resent.
Postal Address: Aktiffelsefe Kultur Dernegi Visnelik Mah. Gul Sok. No:18 26020 Eskisehir – Turkey

RESENDING OF THE WORKS

The works will be archived in Aktiffelsefe International Cartoon Festival archives and will not be resent. (If resending is required, it should be declared.)
USING RIGHTS OF THE WORKS

All the rights belong to Aktiffelsefe Cultural Association with the exception of being used with commercial purposes. Aktiffelsefe Cultural Associaiton can publish the works domestic and abroad, can exhibit them, can use them in the published media such as books, catalogs, magazines etc., can send to another association abroad for publishing or exhibiting without commercial purposes. The cartoonist has all the publishing and commercial rights. The cartoons exhibited will be collected in a festival catalog and the news in the press with this catalog will be announced on the website of Aktiffelsefe Cultural Association (www.aktiffelsefe.org) and on the website of the cartoon festival (www.cartoonfest.org). Aktiffelsefe Cultural Association is responsible for its own sharings.
DEADLINE

The deadline for the cartoons to arrive to the Organizing Committee of the Cartoon Festival is August 15th, 2020.
WHAT IS AKTIFFELSEFE CULTURAL ASSOCIATION?

Aktiffelsefe Cultural Association is a philosophical-cultural movement which was founded in 1989. It has no commercial, political and religious purposes and it is formed by volunteers.

Aktiffelsefe contributes to the society with public interest activities, to the cultural world with cultural activities, to the nature with ecology activities and to the people in need in emergencies with GEA search and rescue activities. Aktiffelsefe does all these activities based on universal principles:

To integrate the people having different beliefs, societies and social status with the nature and the active-philosophical unity ideal.
To provide a wholistic view by investigating comparatively the arts, sciences, beliefs and philosophies.
To make it possible for the people to know themselves in order to develop their potentials and integrate them with nature.
Aktiffelsefe Cultural Association Eskisehir Branch

Public Relations Unit

Aktiffelsefe Cultural Association

Visnelik Mah. Gul Sok. No:18 26020 Odunpazari – Eskisehir / TURKEY

Tel: +90 222 220 51 66

Whatsapp: +90 553 167 26 93

E-mail: [email protected]

Web: www.cartoonfest.org

For your questions, you can send e-mail or phone between 09.00 a.m. and 7:30 p.m.