Kurumsal Değerlerimiz

AKTİFFELSEFE Kültür Derneği, toplumun faydasını toplumun üyeleriyle birlikte gözetmek, geliştirmek, iyileştirmek için; felsefi, kültürel ve gönüllü faaliyetlerde bulunur.

Aktiffelsefe, düşüncenin farklı biçimlerinin araştırılmasına ve bunların Bilimler, Sanatlar ve Felsefeler yoluyla aktarılmasına yardımcı olur.

Derneğimiz, hümanist bakış açısıyla evrensel insan hakları, etik kuralları, TC anayasası ve diğer canlıların yaşam hakkı gözetilerek etkinliklerini gerçekleştirir.

Toplumda,  her yaş, cinsiyet, inanç, ırk, sosyal statüden bireyleri bütünsel değerler çerçevesinde bir araya getirir. Üyelerinin toplumun gelenekleri uyarınca hareket etmelerini, vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini teşvik eder. Üyelerinin bu değerlere katılımcılık anlayışı ile uymalarını bekler. Şeffaflığasürekli gelişme ve iyileşme prensibi çerçevesinde araştırmaya önem verir.